Vážení čtenáři

Tyto stránky od 1. 9. 2019 zanikají, neboť si nemohu dovolit platit za jejich další provoz. Nově připravované knihy naleznete na internetu buď s pomocí Boží (Google) anebo vůbec.

t.m

Stránka pro zvědavce: Devatero řemesel.